Till Avuvedisk Hälsovägledarutbildningen

Utbildningens syfte är att ge kunskap om Ayurveda- livskunskap som ger dig förståelse för hur du skapar hälsa och själsligutveckling för egen del och för andras. Genom utbildningen får du erfarenhet av att vägleda klienter till mental och emotionell balans och en förbättrad livskvalité.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Yogavägledarutbildningen

Utbildningens syfte är att få kunskap om medicinisk yoga/kundaliniyoga, meditationer och andningsövningar och deras effekt och verkan utifrån ett yogiskt och ayurvedisk perspektiv.
Utbildningen är både en fristående utbildning för dig som vill hålla yogaklasser och ge individuella vägledningar i yoga och ayurveda men även en fördjupningsutbildning (komplement) till den Ayurvedisk Hälsovägledarutbildningen.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Grundkurs

Grundkursen är till för att skapa din egen utveckling och hälsa samt att förstå grundprinciperna inom ayurveda. Kursen är dessutom start för dig som vill gå vidare och utbilda dig till Ayurvedisk Hälsovägledare eller/och Yogavägledare.
Läs mer
 Till Övriga Avuvediska Kurser

Här hittar du alla övriga kurser, tex olika behandlingskurser som Abhyanga, Marma m fl. Ayurvedisk Örtfarmakalogi mm. Återträffar för Hälsovägledare och Yogavägledare.
Läs mer
 Till Vedic Art

Vedic Art är en fantastisk konstart där vi skapar utrymme att släppa alla krav och inlåsta föreställningar och förväntningar. Med nyfiket hjärta inväntar och upptäcker vi vad för bilder som växer fram.
Sa det är en konstform som passar för alla från helt oerfaren till etablerad konstnär.
Läs mer
 Till Retreater

Det är en värdefull tid här på vår vackra jord så låt varje stund räknas. En tid att celebrera och glädjas, och att samlas i cirkeln, hämta livskraft genom yoga, sång och dans, till dig själv och med varandra!
Här hittar du en retreat som passar dig.
Läs mer
 Till Resor

Res med oss - Fira Livet, Fira Glädjen, Fira Dansen, Fira Yogan, Fira Äventyret i rörelse och stillhet med sång fran Hjärtat!
Läs mer
 Till Ayurveda School of Ancient Wisdom

Här hittar du mer information om Susanne och företaget School of Ancient Wisdom.
Läs mer
 Till Kursgård Gåvotomta

Utbildningar, kurser och retreater genomförs på vackra Gavotomta i Adelöv ca 1,5 mil öster om Gränna. Kursgården ligger enskilt men ända lättillgängligt med många närbelägna sjöar och skog att vandra i.
Gåvotomta är ett vackert och ljust hus där naturen flödar in genom fönstren och ger oss frid i sinnet.
Läs mer

Ayurveda din väg till hälsa, balans och förnöjsamhet

Ayurveda lever vi på kursgården "Gåvotomta" genom daglig Sadhana


Vi börjar dagen med yoga. Praktiserar meditationer och andningstekniker som hjälper dig att leva ett mer harmoniskt och glädjefyllt liv.
Vi följer årstidernas växlingar, hyllar och samskapar med månen, solen och jorden, genom bl a ceremonier som är kopplade till den nordiska och vediska traditionen.
Vi lyfter fram deras mytiska och arketypiska visdom som du har möjlighet att skapa en personlig relation till.

Kursgården "Gåvotomta" ger dig möjlighet att få härliga utvecklande möten mellan dig själv och andra deltagare.
Mat Sadhana med ayurvedisk ekologisk vegetarisk mat tillagad med kärlek.

Önskar Dig Varmt Välkommen!
Susanne Joy


Ayurveda visar mig vägen till all den kunskap
jag har inom mig!
Ayurveda - Vägen till den Visa Jorden!

School of Ancient Wisdom School of Ancient Wisdom!

School of Ancient Wisdom! School of Ancient Wisdom!