Innehåll & Tider

Utbildningsinnehållet är en yrkesinriktad utbildning till Hälsovägledare. De tre första steg är samma för både Hälsovägledar- & Yogavägledarutbildningen. Har du gått grundkursen tidigare så behöver du inte gå om den, om du inte önskar repetera kostnadsfritt.

Varje utbildningsdag börjar med medicinsk yoga – kundaliniyoga pass som inkluderar andningsövningar och olika meditationer för att vara till stöd till din personliga utveckling och förankring av kunskap.

Elever är välkomna att gå om stegen kostnadsfritt i mån av plats!

Steg 1 - Vata, Pitta, Kapha

 Innehåll

 • Genomgång av hur du känner igen Vata Pitta Kaphas funktioner i olika sammanhang.
 • Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans.
 • Var sak har sin tid. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre. Att leva i samklang med naturen.
 • Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.
 • Egenvårds råd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i tex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 19-20 September 2020 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 2 - Agni – Livsgnistan

 Innehåll

 • Förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni/förbränning på olika ställen i kroppen.
 • Tecken på balans och obalans samt åtgärder.
 • Kroppens sju vävnader. Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.
 • Smakernas betydelse och sekvens. Hur de inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser.
 • Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ett hälsotillstånd.
 • De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kronisk sjukdom.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 24-25 Oktober 2020 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 3 - Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt

 Innehåll

 • Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen.
 • Genom subdoshorna lär du redan nu att avläsa och tolka din egen puls.
 • Du får uppleva ljudvibbrationers helande kraft för olika områden inombords.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 11-12 August 2020 - (Ny Kursstart)
 • 21-22 November 2020 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 4 - De 20 egenskaperna

 Innehåll

 • De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta, Kapha.
 • Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd. Ur ingenting föds allting.
 • Medvetandets subtila nivåer. Du lär dig känna djupare delar av dig själv i så väl teoretiska som praktiska övningar.
 • Intellektets, sinnets, sinnesorganens och handlingsorganens roll som belyses ur intressant synvinkel från sex olika filosofisystem.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 6-7 Februari 2021 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 5

 Innehåll

 • Nyaya ett av de sex vediska filosofisystemen och hur man tillämpar dem enkelt och praktiskt i en hälsovägledning.
 • Övning i att tolka olika personers hälsotillstånd.
 • Genomgång av de åtta huvudområdena inom ayurvedisk hälsovård.
 • Förberedelse inför att dela med dig till andra av kunskap och erfarenhet

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 5 (ca 3-4 månader mellan kursstegen 5 och 6) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före nästa kurssteg.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 13-14 Mars 2021 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 5 Tillval - Anatomi och Fysiologi

  ”Anatomi och fysiologi” - Har du inte vårderfarenhet eller vårdutbildning? Då kan den här dagen var något för dig.

  För dig som inte har utbildning i anatomi och fysiologi erbjuds en extra dag med grundläggande genomgång av kroppens organsystem ur ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv.

  Denna dag ger dig bättre förutsättningar att tillgodogöra dig resten av utbildningen med större förståelse för kroppen som helhet och fortsatt koppling till ayurvedan.

 Innehåll

 • Vi går igenom på en grundläggande nivå hur mag- tarmsystemet fungerar så du har lättare att förstå ayurvedans språk för agni och hur de olika subdoshorna fungerar i matsmältningsprocessen.
 • Enkel beskrivning av nervsystemet för en djupare insikt om vad Vata och dess subdoshor har för betydelse och bland annat kunna tillgodogöra dig effekterna av de olika andningsövningarna och yogapassen som du får med dig i utbildningen.
 • Vart sitter de olika organen och vilka producerar vilka hormoner som påverkar vad? På ett praktiskt och lekfullt sätt tar vi oss igenom detta tillsammans och ingen fråga är för dum för att ställas vilket betyder att vi skapar utrymme för alla i gruppen att fråga om allt som rör kropp och knopp även om det inte är ett område som är inlagt i utbildningsmaterialet

 • Observera att detta inte ersätter den basmedicinska utbildningen som rekommenderas att du går om du ska arbeta professionellt som hälsovägledare.

 Lärare

   Magdalena Johansson

 Längd

   1 dag

 Utbildningsavgift

   1200 kr inkl. moms (inkluderar 500 kr anmälningsavgift)

 Tillfällen

 • 12 Mars 2021 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 6

 Innehåll

 • Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 5.
 • Vata-, Pitta-, Kapha-konstitutioner och de mentala tillstånden Sattva, Rajas, Tamas.
 • Fördjupad kunskap om de sex stadierna av sjukdomstillstånd relaterade till kroppens vävnader.
 • Din roll som hälsovägledare sedd ur klassisk ayurvedisk synvinkel och i modern tillämpning.
 • Primära och sekundära sjukdomsorsaker.
 • Nya erfarenheter av och förklaringar till övriga metoder för hälsoundersökning, fler delar/nivåer av pulsavläsning.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 7-8 Augusti 2021 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 7

 Innehåll

 • Förberedelse för mer omfattande personlig hälsorådgivning.
 • Genomgång och tillämpning av flera ayurvediska hälsoformulär.
 • Övergripande åtgärder för fysisk, mental, känslomässig och andlig balans.
 • Praktiskt öva på hälsovägledning och få ”feed back” av varandra. Eleverna ger varandra hälsovägledning och kommer sedan att följa varandras utveckling och ge personligt stöd under resterande utbildningstid i grupper om två eller tre, med återkoppling och redovisning.
 • Skriftligt uppgift som du får personlig genomgång och ”feed back” av.

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 7 (ca 2 månader mellan kursstegen 7 och 8) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 8.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2,5 dagar

 Tillfällen

 • 10-12 September 2021 - (Ny Kursstart)

 • Observera, start redan fredag kl 12:30 med lunch

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 8

 Innehåll

 • Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 7. Genomgång av fallbeskrivningar.
 • Fördjupad förståelse för de 15 subdoshornas funktion även på känslomässigt och mentalt plan.
 • Viktiga faktorer i samband med föda, t ex dess natur, beredning, kombinationer mm.
 • Farmakologi (Dravyaguna). Genomgång av örter, dess användningsområde och hur de inverkar på V P K.
 • Födans och örternas smaker och egenskaper. Dess effekter fysiskt, känslomässigt, andligt och mentalt. Inte bara det vi uppfattar subjektivt utan även effekten efter förbränningen.
 • Vägledning för att bryta oönskade vanor och beroenden, t ex rökavvänjning.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   3 dagar

 Tillfällen

 • 19-21 November 2021 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 9

 Innehåll

 • Orsaker till störningar i kroppens större och mindre kanalsystem.
 • Övergripande klassificering av funktionella störningar. Bedömning av personers mentala och fysiska styrka för att avgöra lämpliga åtgärder vid obalanser.
 • Den djupgående förädlingsprocessen i kroppens sju vävnader (Dhatus) och dess tidsaspekter.
 • Den näringsmässiga omvandlingen till s k Upa-dhatus. Uppbyggnad och nedbrytning.

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 9 (ca 3-4 månader mellan kursstegen 9 och 11) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 11.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 22-23 Augusti 2020
 • 11-12 December 2021 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 10 - Menopaus

 Innehåll

 • Hur du kan stödja kvinnor genom olika faser i livet, mens, PMS, klimakteriet och menopaus
 • Hur man kan förebygga och åtgärda genom levnadsråd, örter och mat. Förebyggande huskurer.
 • Konkreta råd för att eliminera besvär och obalanser genom rening av vävnaderna/dathus.
 • Kunskap om örter, gryner och kryddor som innehåller fytohormoner.
 • Yogaövningar, meditationer och andningsövningar som ger fysisk, emotionell, mental kraft och balanserar hormoner.
 • Genomgång av klientfrågeformulär för klimakteriebesvär och dokument med råd för klienten att ta med hem.

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 10 behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 12.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 26-27 September 2020
 • Februari 2022 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 10 Tillval - Starta Eget

 Innehåll

 • Bolagsformer. Hur startar man?
 • Bokföring, regler teori och praktik. Dataprogram? Konsult? Eller göra själv?
 • Hur får jag bra rutiner?
 • Hur vet jag hur min verksamhet går?
 • Moms, Skatteverket. Hitta svar på frågor.
 • Möjlighet att få support med uppstart och ”mentoring”.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   1 dag

 Utbildningsavgift

   1200 kr inkl. moms (inkluderar 500 kr anmälningsavgift)

 Tillfällen

 • 25 September 2020
 • Februari 2022 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 11

 Innehåll

 • Erfarenheter av praktikuppgifter.
 • Mer detaljerad ayurvedisk klassificering av funktionella störningar.
 • Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder. Detta speciellt med inriktning på hög livskvalitet, mänsklig utveckling sett ur ayurvediskt helhetsperspektiv.
 • Översikt av den vediska vetenskapens djup och bredd.
 • Sammanfattande skriftlig uppgift.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2,5 dagar

 Tillfällen

 • 6-8 November 2020
 • April 2022 - (Ny Kursstart)

 • Observera, start redan fredag kl 12:30 med lunch

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 12 - Diplomering

 Innehåll

 • Individuell genomgång och ”feed back” av den skriftliga uppgiften.
 • Genomgång av praktiska arbetsrutiner och juridiska möjligheter och begränsningar.
 • Diplomeringsceremoni
 • Diplomering till Hälsovägledare efter samtliga genomförda utbildningssteg och godkända praktikuppgifter.
 • Diplomering till Hälsoterapeut efter samtliga genomförda kurssteg och godkända praktikuppgifter i både Hälsovägledar- och Yogavägledarutbildningen.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   2 dagar

 Tillfällen

 • 30-31 Januari 2021
 • Maj 2022 - (Ny Kursstart)

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Anmälan

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 6.000 kr för hela utbildningen eller 4.500 kr för steg 4-12 är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift mailas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningsdatum, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.