Innehåll & Tider

Utbildningsinnehållet är en yrkesinriktad utbildning till Hälsovägledare. De tre första steg (Online Grundutbildningen) är samma för både Hälsovägledar- & Yogavägledarutbildningen. Har du gått grundutbildningen tidigare så behöver du inte läsa om den, om du inte önskar repetera.

Varje workshopsdag börjar med medicinsk yoga – kundaliniyoga pass som inkluderar andningsövningar och olika meditationer för att vara till stöd till din personliga utveckling och förankring av kunskap.

Steg 1 - Vata, Pitta, Kapha

 Innehåll

 • Genomgång av hur du känner igen Vata Pitta Kaphas funktioner i olika sammanhang.
 • Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans.
 • Var sak har sin tid. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre. Att leva i samklang med naturen.
 • Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.
 • Egenvårds råd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i tex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud.

 Längd

   Totalt: 5 Kapitel och 37 Avsnitt


Steg 2 - Agni – Livsgnistan

 Innehåll

 • Förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni/förbränning på olika ställen i kroppen.
 • Tecken på balans och obalans samt åtgärder.
 • Kroppens sju vävnader. Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.
 • Smakernas betydelse och sekvens. Hur de inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser.
 • Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ett hälsotillstånd.
 • De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kronisk sjukdom.

 Längd

   Totalt: 6 Kapitel och 24 Avsnitt


Steg 3 - Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt

 Innehåll

 • Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen.
 • Genom subdoshorna lär du redan nu att avläsa och tolka din egen puls.
 • Du får uppleva ljudvibbrationers helande kraft för olika områden inombords.

 Längd

   Totalt: 6 Kapitel och 16 Avsnitt


Workshop till Steg 1-3

 Workshop Tillfällen

   Jennas Ayurvediska - Vägledare: Jennelie Gränshagen
   Industrigatan 4, 598 70 Storebro   Naturligtvis Eco - Vägledare: Michaela Hedlund
   Storgatan 11, 703 61 Örebro   Ayurveda-Anna - Vägledare: Anna van Berlo
   Mörbytorpsvägen 308, 186 94 Vallentuna   Solrosens Hälsa - Vägledare: Carola Cikos Johansson
   Kursgård Högagärde
   Gemensamt boende och mat på kursgården   YogaVeda - Vägledare: Lucia Severed
   Lilla torget 4, 411 18 Göteborg   YessYoga - Vägledare: Jessica Feufel
   Älmestad 106, 523 95 Älmestad   Helenergi - Vägledare: Helené Andersson Ryttersson
   Malmgatan 2, 641 33 Katrineholm


Steg 4 - De 20 egenskaperna

 Innehåll

 • De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta, Kapha.
 • Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd. Ur ingenting föds allting.
 • Medvetandets subtila nivåer. Du lär dig känna djupare delar av dig själv i så väl teoretiska som praktiska övningar.
 • Intellektets, sinnets, sinnesorganens och handlingsorganens roll som belyses ur intressant synvinkel från sex olika filosofisystem.

 Längd

   Totalt: 5 Kapitel och 11 Avsnitt


Steg 5

 Innehåll

 • Nyaya ett av de sex vediska filosofisystemen och hur man tillämpar dem enkelt och praktiskt i en hälsovägledning.
 • Övning i att tolka olika personers hälsotillstånd.
 • Genomgång av de åtta huvudområdena inom ayurvedisk hälsovård.
 • Förberedelse inför att dela med dig till andra av kunskap och erfarenhet

 Längd

   Totalt: 4 Kapitel och 16 Avsnitt


Workshop till Steg 4 & 5

 Workshop Tillfällen

   School of Ancient Wisdom - Vägledare: Susanne Montelius
 • Steg 4 & 5: Annonseras
  Plats: Annonseras

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 5 (ca 3 månader mellan kursstegen 5 och 6) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före nästa kurssteg.


Steg 6

 Innehåll

 • Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 5.
 • Vata-, Pitta-, Kapha-konstitutioner och de mentala tillstånden Sattva, Rajas, Tamas.
 • Fördjupad kunskap om de sex stadierna av sjukdomstillstånd relaterade till kroppens vävnader.
 • Din roll som hälsovägledare sedd ur klassisk ayurvedisk synvinkel och i modern tillämpning.
 • Primära och sekundära sjukdomsorsaker.
 • Nya erfarenheter av och förklaringar till övriga metoder för hälsoundersökning, fler delar/nivåer av pulsavläsning.

 Längd

   Totalt: 3 Kapitel och 17 Avsnitt


Steg 7

 Innehåll

 • Förberedelse för mer omfattande personlig hälsorådgivning.
 • Genomgång och tillämpning av flera ayurvediska hälsoformulär.
 • Övergripande åtgärder för fysisk, mental, känslomässig och andlig balans.
 • Praktiskt öva på hälsovägledning och få ”feed back” av varandra. Eleverna ger varandra hälsovägledning och kommer sedan att följa varandras utveckling och ge personligt stöd under resterande utbildningstid i grupper om två eller tre, med återkoppling och redovisning.
 • Skriftligt uppgift som du får personlig genomgång och ”feed back” av.

 Längd

   Totalt: 5 Kapitel och 41 Avsnitt


Workshop till Steg 6 & 7

 Workshop Tillfällen

   School of Ancient Wisdom - Vägledare: Susanne Montelius
 • Steg 6 & 7: Annonseras
  Plats: Annonseras

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 7 (ca 4 månader mellan kursstegen 7 och 8) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 8.


Steg 8

 Innehåll

 • Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 7. Genomgång av fallbeskrivningar.
 • Fördjupad förståelse för de 15 subdoshornas funktion även på känslomässigt och mentalt plan.
 • Viktiga faktorer i samband med föda, t ex dess natur, beredning, kombinationer mm.
 • Farmakologi (Dravyaguna). Genomgång av örter, dess användningsområde och hur de inverkar på V P K.
 • Födans och örternas smaker och egenskaper. Dess effekter fysiskt, känslomässigt, andligt och mentalt. Inte bara det vi uppfattar subjektivt utan även effekten efter förbränningen.
 • Vägledning för att bryta oönskade vanor och beroenden, t ex rökavvänjning.

 Längd

   Totalt: 4 Kapitel och 10 Avsnitt


Steg 9

 Innehåll

 • Orsaker till störningar i kroppens större och mindre kanalsystem.
 • Övergripande klassificering av funktionella störningar. Bedömning av personers mentala och fysiska styrka för att avgöra lämpliga åtgärder vid obalanser.
 • Den djupgående förädlingsprocessen i kroppens sju vävnader (Dhatus) och dess tidsaspekter.
 • Den näringsmässiga omvandlingen till s k Upa-dhatus. Uppbyggnad och nedbrytning.

 Längd

   Totalt: 4 Kapitel och 10 Avsnitt


Workshop till Steg 8 & 9

 Workshop Tillfällen

   School of Ancient Wisdom - Vägledare: Susanne Montelius
 • Steg 8 & 9: 22-24 September 2023
  Plats: Örserumsbrunn Gestgifveri&Konferens, Gamla Brunnsvägen 10, 563 91 Gränna

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 9 (ca 5 månader mellan kursstegen 9 och 11) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 11.


Steg 10 - Menopaus

 Innehåll

 • Hur du kan stödja kvinnor genom olika faser i livet, mens, PMS, klimakteriet och menopaus
 • Hur man kan förebygga och åtgärda genom levnadsråd, örter och mat. Förebyggande huskurer.
 • Konkreta råd för att eliminera besvär och obalanser genom rening av vävnaderna/dathus.
 • Kunskap om örter, gryner och kryddor som innehåller fytohormoner.
 • Yogaövningar, meditationer och andningsövningar som ger fysisk, emotionell, mental kraft och balanserar hormoner.
 • Genomgång av klientfrågeformulär för klimakteriebesvär och dokument med råd för klienten att ta med hem.

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 10 behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 12.

 Längd

   Totalt: 10 Kapitel och 34 Avsnitt


Workshop till Steg 10

 Workshop Tillfällen

   School of Ancient Wisdom - Vägledare: Susanne Montelius
 • Steg 10: 11-12 November 2023
  Plats: Örserumsbrunn Gestgifveri&Konferens, Gamla Brunnsvägen 10, 563 91 Gränna

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 10 behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 12.


Steg 10 Tillval - Starta Eget

 Innehåll

 • Bolagsformer. Hur startar man?
 • Bokföring, regler teori och praktik. Dataprogram? Konsult? Eller göra själv?
 • Hur får jag bra rutiner?
 • Hur vet jag hur min verksamhet går?
 • Moms, Skatteverket. Hitta svar på frågor.
 • Möjlighet att få support med uppstart och ”mentorskap”.

 Längd

   0,5 dag

 Utbildningsavgift

   600 kr inkl. moms (inkluderar 250 kr anmälningsavgift)

 Workshop Tillfällen

   School of Ancient Wisdom - Vägledare: Susanne Montelius
 • 10 November 2023


Steg 11

 Innehåll

 • Erfarenheter av praktikuppgifter.
 • Mer detaljerad ayurvedisk klassificering av funktionella störningar.
 • Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder. Detta speciellt med inriktning på hög livskvalitet, mänsklig utveckling sett ur ayurvediskt helhetsperspektiv.
 • Översikt av den vediska vetenskapens djup och bredd.
 • Sammanfattande skriftlig uppgift.

 Längd

   Totalt: 3 Kapitel och 15 Avsnitt


Steg 12 - Diplomering

 Innehåll

 • Individuell genomgång och ”feed back” av den skriftliga uppgiften.
 • Genomgång av praktiska arbetsrutiner och juridiska möjligheter och begränsningar.
 • Diplomeringsceremoni
 • Diplomering till Hälsovägledare efter samtliga genomförda utbildningssteg och godkända praktikuppgifter.
 • Diplomering till Hälsoterapeut efter samtliga genomförda kurssteg och godkända praktikuppgifter i både Hälsovägledar- och Yogavägledarutbildningen.

 Längd

   Totalt: 1 Kapitel och 4 Avsnitt


Workshop till Steg 11 & 12

 Workshop Tillfällen

   School of Ancient Wisdom - Vägledare: Susanne Montelius
 • Steg 11 & 12: 24-25 Februari 2024
  Plats: Annonseras


Anmälan

Inloggningsuppgifter skickas efter utbildningsavgiften på 34.200 kr för onlineutbildningen (steg 1-12) inklusive workshopen, respektive 27.000 kr för onlineutbildningen (steg 4-12) inklusive workshopen är inbetald. Ett inbetalningskvittot över betald utbildningsavgift mailas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningen, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.