Utbildning till Ayurvedisk Yogavägledare
Steg 1-8

Mål

Utbildningens syfte är att ge kunskap om medicinisk yoga/kundaliniyoga, meditationer och andningsövningar och deras effekt och verkan utifrån ett yogiskt och ayurvedisk perspektiv.

Utbildningen är både en fristående utbildning för den som vill hålla yogaklasser och ge individuella vägledningar i yoga och ayurveda men även en fördjupningsutbildning (komplement) till den Ayurvedisk Hälsovägledarutbildningen.

Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.

Bakgrund

Ayurveda och Yoga är ett oskiljaktigt team som samskapar i att skapa balans i våra liv. De är uråldriga livsdiscipliner och ovärderlig kunskap i våra liv idag.

Att praktisera o studera ayurveda ger oss kunskap om självläkning och att praktisera yoga skapar förening mellan kropp, sinne och själ så självläkning kan komma till stånd. För att skapa frihet och andlig utveckling är ayurveda fundamentet och yoga är kroppen. Det är viktigt att förstå ayurveda för att kunna uppleva de praktiska av yogan.

Utbildningen

Utbildningen ger en bredare kunskap om ayurvedans och yogans perspektiv på doshor, subdoshor, chakras och hur dessa påverkar oss. Flera ayurvediska och yogiska tekniker som balanserar kropp, sinne och emotioner finns för att kunna ge klienter under en hälsovägledning specifika yogapass, meditationer och andningsövningar kopplade till deras obalanser.

Utbildningen innehåller stressreducerande, mentalt och fysiskt stärkande yogapass, meditationer och andningsövningar.

Alla yogapass, meditationer och andningsövningar är baserade på Kundalini yogans (medicinska yogans) kompletta yogasystem, som integrerar positioner med specifika andningstekniker och mantra samt kunskapen om ljudvibrationernas läkande kraft.

Du får kunskap om kundalini yogans alla positioner, vad dessa har för inverkan psykiskt, fysiskt och hur de påverkar vårt chakra system samt andningstekniker, kroppslås, mudras, dristhi och yogapass och tekniker att balanser Vata, Pitta, Kapha och dess subdoshor.

Utbildningsstegen

De olika stegen är anpassade efter de årstider doshorna är kopplade till och hjälper således till att balansera V P K i dess egen årstid. Stegen ger dig övningar/tekniker som hjälper till att balansera och integrera elementen, vilket i sin tur skapar balans i kropp, sinne och känslor.

Varje steg innehåller en djupgående sammanställning av V P K och dess underavdelningar - subdoshorna när de är i balans och obalans samt olika tekniker för att skapa balans i de specifika områdena.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet är omfattande, så att man kan använda det som ett uppslagsverk under och efter utbildningen och är på svenska.

Lärare

Susanne Montelius, Ayurvedisk Lärare & Terapeut, Internationell Kundalini- och Medicinsk Yogalärare

Svenska Friskvårdsförbundet

Utbildningen till Hälsovägledare är godkänd och kvalitetssäkrad av Svenska Friskvårdsförbundet.
Under utbildningen ingår ett kostnadsfritt elevmedlemskap, som innehåller samma ansvars- och behandlingsskadeförsäkring som fullvärdiga medlemmar har. Det ger ett skydd när du praktiserar och övar på klienter.
Efter genomförd Hälsovägledarutbildning finns det möjlighet att ansöka om ett fullvärdigt medlemskap hos
Som medlem i Svenska Friskvårdsförbundet kan du ansöka om stipendier och försäkra ditt företag.


Så tycker eleverna om Yogavägledarutbildningen

Kära Susanne!
Sammanfattningsvis är den här utbildningen den bästa investering jag gjort, utan tvekan. När jag gick kundalinilärarutbildningen i Varberg 2014 fick jag till mig grunderna. Under den här utbildningen har jag fått en helt annan förståelse för hur allt hänger ihop på djupet.
Jag kan koppla ihop ayurveda med våra chakran, våra doshas och med kundaliniyogan! Allt blir så självklart på något sätt. Chakrahelgen var helt magisk och den kommer jag aldrig att glömma. Vilka kraftfulla pass som öppnar upp och balanserar var och en av oss! Detta har jag även fått bevis för under de veckor jag har kört chakrayogan för min grupp i Ulricehamn.

Reflektion av kursmaterialet. Sammanfattningsvis är det ett väldigt gediget kursmaterial med detaljerade beskrivningar. Det blir tydligt hur man ska tänka yogapositioner kopplat till vilken kroppskonstitution man har. Tidigare har jag tänkt yogapositioner som mer fysiska och vad de påverkar och är bra för kopplat till muskler, matsmältning, nervsystem, mm. Men den här utbildningen har fått mig att tänka på ett ayurvediskt sätt. Det är intressant att se hur vi själva kan balansera våra doshas genom att utöva anpassade kriyas/yogapass.

Materialet är så tydligt och omfattande och ger en fördjupad kunskap gällande kundaliniyogan. Det jag saknade när jag gick kundaliniyogalärarutbildningen var att inget kursmaterial var på svenska, allt var på engelska. Jag får en helt annan förståelse nu när jag läser allt på svenska. Jag uppskattar även att vi gör yogapassen på plats under utbildningen detta gör att jag kan ta till mig dem lättare när jag kommer hem och sta ta med dem till mina grupper.
Jag håller numer min kundaliniyoga för mina grupper med ett nytt väldigt uppskattat upplägg, både med att deltagarna får mer kunskap om både vad själva passet ger och hur den balanserar både doshas och chakras. Åter igen slås jag av hur självklart det är med ayurvedas doshor kopplade till den årstid vi befinner oss i. Hur jag kan ta hjälp av alla den kunskap och insikter vi får igenom utbildningen. Har en helt annan medvetenhet om mitt mående och hur jag kan balansera den, det är helt fantastiskt att ha alla dessa verktygk


Jessica Feufel Ayurvedisk Yogavägledare och Kundaliniyogalärare, Ulricehamn


Oavsett om du är van yogautövare eller helt nybörjare så tar yogavägledarutbildningen med dig på en djupgående inre resa. Du får också genom yogan lära känna doshor och subdoshor på ett mer intimt och erfarenhetsbaserat plan, vilket hjälper till att integrera den teoretiska kunskapen kring Ayur Vedan.

Yogavägledarutbildningen har gett mig en djupare förståelse och många skarpa insikter i yogisk vetenskap som jag har mycket nytta och glädje av i min egen personliga utveckling, i mina relationer och mitt arbete med mina yogaterapi-klienter.

Susanne är en skicklig lärare som mjukt vägleder med inkännande precision och håller ett tryggt utrymme för alla deltagare att bearbeta och blomma ut i det som tiden är mogen för. Rekommenderar lärare, skolan och utbildningen av hela mitt hjärta till dig som är redo att ta klivet in i din fulla potential. Med kärlek


Linnéa Herrman Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare, Burseryd
Yoginea Veda på Instagram och Facebook


Utbildningen har gett mig en gedigen grund att stå på som ayurvedisk yogaledare.

Inte bara själva yogapassen som är anpassade för de olika doshorna och chakrana utan också den starka kopplingen till kunskap om Ayurveda som grund för en bättre hälsa. Det omfattande materialet är en guldgruva för mig att ösa ur. Ser nu hur den ayurvediska yogan lyfter mina deltagare till ett ökat välbefinnande som sprids i ringar vidare till familj och samhälle.

Så tacksam att jag hittade Susanne och hennes kloka och oerhört kunniga ledning som inte bara förmedlar praktisk och teoretisk kunskap utan också den djupare känslan av frid i hjärta och själ. Att leva yogiskt och ayurvediskt!

Tack Susanne! Det är en underbar Yogautbildning. Fylld av nåd, kraft och underbara pass för att förvandla världen och mig själv.


Lucia Severed, Ayurvedisk Hälsovägledare och Yogavägledare, Psykosyntescoach, Frigörande andningspedagog och Jurist
www.yogaveda.se


Kursmaterialet är lättförståeligt och ett bra upplägg med ett mycket rikt innehåll- som en skattkista - en himmelsk yogabibel – superbra!

Jag har fått en djupare förståelse för vad dessa "vindar" (vatas Subdoshor) verkligen har för betydelse och vilka goda effekter de kan ge!! Jag tycker det är fantastiskt med så många pranayamas och meditationer som ett skafferi med en massa godsaker! Jag visste att det var rätt att välja att gå kursen hos dig Susanne, du är fantastisk! Tack, Namaste <3


Carola Cikos Johansson, Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare, Dipl. Yoga Instruktör, Yogamassör, Medicinsk Fotvårdsterapeut och undersköterska
www.solrosenshalsa.se


Jag har lärt mig såå otroligt mycket. Framför allt så har kursen gett mig en mycket bättre bild av subdoshorna och obalanserna beroende på om det är Vata, Pitta eller Kapha som gått in och stört. Ett superkomplement till Hälsovägledarutbildningen.

Chakra-passen kopplas väldigt bra ihop med subdoshorna och elementen, jag har fått en helhetsbild och väver ihop all kunskap från den här utbildningen och hälsovägledarutbildningen. Fantastiskt att få gå igenom alla positioner, att få så många andningsövningar att utforska och alla fina och djupgående meditationer. Jag känner att jag kommit yogan nära, förstår och känner in vad de olika övningarna är bra för.

Så mycket information med ett grymt bra kursmaterial som man kommer att gå tillbaka till många gånger. Kursmaterialet blir en underbar ”uppslagsbok”!


Anna van Berlo, Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare, Auktoriserad Redovisningskonsult
www.ayurveda-anna.se


Idag är jag uppfylld av en insikt som kan betraktas som slutet på en lång resa men också början på något nytt.

Den här resan började för 10 år sedan när jag mötte yoga och ayurveda och tog fart på riktigt när jag påbörjade min utbildning till hälsovägledare 2012. Det är framför allt med hjälp av Susannes både varsamma men också utmanande yoga som mina knutar har lösts upp och jag har kunnat bearbeta och läka. I miljön runt Susanne har jag vågat släppa taget och släppa upp allt som behöver upp till ytan och titta på för att sedan släppa taget.

Genom yoga- och hälsovägledarutbildningen har jag fått verktygen och förståelsen för hur jag ska gå vidare. Det kändes naturligt för mig att också gå yogavägledarutbildningen som jag nu snart är färdig med under 2019, och oj vad det fortsätter hända saker i mitt inre.

Susanne har stått bredvid mig sedan 2012 som lärare, hälsovägledare och behandlare, stöttat och stått ut med att jag inte alltid velat se utan bromsat mig själv istället för att gå vidare. Tack Susanne Montelius för allt du gör!


Magdalena Johansson, Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare, Distriktssköterska
www.magdaveda.se


Anmälan

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 5.250 kr för hela utbildningen eller 3.750 kr för steg 4-8 är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift mailas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningsdatum, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.