Innehåll & Tider

Utbildningsinnehållet är en yrkesinriktad utbildning till Yogavägledare. De tre första steg (Online Grundkurs) är samma för både Yogavägledar- & Hälsovägledarutbildningen. Har du gått grundkursen tidigare så behöver du inte läsa om den, om du inte önskar repetera.

Varje workshopsdag börjar med medicinsk yoga – kundaliniyoga pass som inkluderar andningsövningar och olika meditationer för att vara till stöd till din personliga utveckling och förankring av kunskap.

Steg 1 - Vata, Pitta, Kapha (Onlineutbildning)

 Innehåll

 • Genomgång av hur du känner igen Vata Pitta Kaphas funktioner i olika sammanhang.
 • Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans.
 • Var sak har sin tid. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre. Att leva i samklang med naturen.
 • Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.
 • Egenvårds råd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i tex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud.

 Längd

   Totalt: 5 Kapitel och 37 Avsnitt


Steg 2 - Agni – Livsgnistan (Onlineutbildning)

 Innehåll

 • Förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni/förbränning på olika ställen i kroppen.
 • Tecken på balans och obalans samt åtgärder.
 • Kroppens sju vävnader. Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.
 • Smakernas betydelse och sekvens. Hur de inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser.
 • Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ett hälsotillstånd.
 • De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kronisk sjukdom.

 Längd

   Totalt: 6 Kapitel och 24 Avsnitt


Steg 3 - Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt (Onlineutbildning)

 Innehåll

 • Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen.
 • Genom subdoshorna lär du redan nu att avläsa och tolka din egen puls.
 • Du får uppleva ljudvibbrationers helande kraft för olika områden inombords.

 Längd

   Totalt: 6 Kapitel och 16 Avsnitt


Workshop till Onlineutbildningen Steg 1-3

 Workshop Tillfällen

   Jennas Ayurvediska - Vägledare: Jennelie Gränshagen
   Industrigatan 4, 598 70 Storebro   Naturligtvis Eco - Vägledare: Michaela Hedlund
   Storgatan 11, 703 61 Örebro   Ayurveda-Anna - Vägledare: Anna van Berlo
   Mörbytorpsvägen 308, 186 94 Vallentuna   Solrosens Hälsa - Vägledare: Carola Cikos Johansson
   Kursgård Högagärde
   Gemensamt boende och mat på kursgården   YogaVeda - Vägledare: Lucia Severed
   Lilla torget 4, 411 18 Göteborg   YessYoga - Vägledare: Jessica Feufel
   Älmestad 106, 523 95 Älmestad   Helenergi - Vägledare: Helené Andersson Ryttersson
   Malmgatan 2, 641 33 Katrineholm


Steg 4 - Vata och dess 5 subdoshor - Vajus (vinter)

 Innehåll

 • Vi praktiserar balanserande yogapass, andningsövningar och meditationer för Vata och dess 5 subdoshor.
 • Teori och förståelse av övningarna och kunskap om teknikernas effekt på kropp och sinne, kopplade till doshor och subdoshor.
 • Fördjupad teori om Vata och dess subdoshor i balans och obalans.
 • Introduktion av Kundalini Yogan.
 • Genomgång av meditationer, andningsövningar och mantras och dess effekter.
 • Balanseringa av Prana och Apana. De olika kroppslåsen.
 • Neti-nässköljning, inverkan och användning.

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 4 (ca 1-2 månader mellan kursstegen 4 och 5) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 5 och ett gemensamt webinar möte för frågor och delning av personliga erfarenheter.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   3 dagar

 Tillfällen

 • 9-11 Februari 2024

 Plats

   Annonseras


Steg 5 - Kapha och dess 5 subdoshor (vår)

 Innehåll

 • Vi praktiserar balanserande yogapass, andningsövningar och meditationer för Kapha och dess 5 subdoshor.
 • Teori och förståelse av övningarna och kunskap om teknikernas effekt på kropp och sinne.
 • Fördjupad teori om Kapha och dess subdoshor i balans och obalans.
 • Meditationer och andningsövningar.
 • Genomgång av Kundalini yogans alla positioner och vad de har för effekter på sinnet, kroppen och chakrasystemet.
 • Reningstekniker för våren, för att stödja den inneboende spontana utrensningen med mat, andningstekniker, livsstilsjustering och yoga.
 • Att balansera Kaphas tendens till vårdepression.

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 5 (ca 1-2 månader mellan kursstegen 5 och 6) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 6 och ett gemensamt webinar möte för frågor och delning av personliga erfarenheter.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   3 dagar

 Tillfällen

 • 5-7 April 2024

 Plats

   Annonseras


Steg 6 - Pitta och dess 5 subdoshor (sommar)

 Innehåll

 • Vi praktiserar balanserande yogapass, andningsövningar och meditationer för Pitta och dess 5 subdoshor.
 • Teori och förståelse av övningarna och kunskap om teknikernas effekt på kropp och sinne.
 • Fördjupad teori om Pitta och dess subdoshor i balans och obalans.
 • Meditationer och andningsövningar.
 • Genomgång av Mudras - handpositioner.
 • Dristhi - ögonfokus, i meditationer och positioner och dess inverkan på hjärnans endokrinasystem.

 • Praktikuppgift:

  Efter steg 6 (ca 1-2 månader mellan kursstegen 6 och 7) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 7 och ett gemensamt webinar möte för frågor och delning av personliga erfarenheter.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   3 dagar

 Tillfällen

 • 14-16 Juni 2024

 Plats

   Annonseras


Steg 7 - Chakran och dess sammankoppling med elementen

 Innehåll

 • Vi praktiserar balanserande yogapass, andningsövningar och meditationer för Chakras.
 • Meditationer och andningsövningar.
 • Teori och förståelse av övningarna och kunskap om teknikernas effekt på kropp och sinne.
 • Fördjupad teori om charkras i balans och obalans.
 • Kundalini shakti, chakras och kosthas.
 • Praktikuppgift:

  Efter steg 7 (ca 1-2 månader mellan kursstegen 7 och 8) behövs tid avsättas hemma för praktikuppgifter.
  Du får personlig vägledning och genomgång av dina praktikuppgifter före kurssteg 8 och ett gemensamt webinar möte för frågor och delning av personliga erfarenheter.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   4 dagar

 Tillfällen

 • 8-11 Augusti 2024

 Plats

   Annonseras


Steg 8 - Diplomering

 Innehåll

 • Slutredovisning: Förbereda ett yogapass och instruera passet.
 • Sammanställa och dela med dig av de kunskaper som erhållits under utbildningen.
 • Diplomeringsceremoni
 • Diplomering till Yogavägledare efter samtliga genomförda utbildningssteg och godkända praktikuppgifter.
 • Diplomering till Hälsoterapeut efter samtliga genomförda kurssteg och godkända praktikuppgifter i både Hälso- och Yogavägledarutbildningen.

 Lärare

   Susanne Montelius

 Längd

   3 dagar

 Tillfällen

 • 18-20 Oktober 2024

 Plats

   Annonseras


Anmälan

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 5.250 kr för hela utbildningen eller 3.750 kr för steg 4-8 är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift mailas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningsdatum, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.