Onlinekurs i Ayurveda
Börja när du vill och har tid.
Onlinekursen är alltid tillgänglig!

Kursinnehåll & Workshop Tider

Grundkursen är till för att skapa egen utveckling och hälsa samt förstå grundprinciperna inom ayurveda. Kursen är också start för dig som vill gå vidare och utbilda dig till Ayurvedisk Hälsovägledare och Yogavägledare.

Steg 1 - Vata, Pitta, Kapha (Onlinekurs)

 Innehåll

 • Genomgång av hur du känner igen Vata Pitta Kaphas funktioner i olika sammanhang.
 • Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans.
 • Var sak har sin tid. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre. Att leva i samklang med naturen.
 • Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.
 • Egenvårds råd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i tex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud.

 Vägledare

   Susanne Montelius

 Längd

   Totalt: 5 Kapitel och 37 Avsnitt

 Workshop Tillfällen

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 2 - Agni – Livsgnistan (Onlinekurs)

 Innehåll

 • Förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni/förbränning på olika ställen i kroppen.
 • Tecken på balans och obalans samt åtgärder.
 • Kroppens sju vävnader. Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.
 • Smakernas betydelse och sekvens. Hur de inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser.
 • Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ett hälsotillstånd.
 • De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kronisk sjukdom.

 Vägledare

   Susanne Montelius

 Längd

   Totalt: 6 Kapitel och 24 Avsnitt

 Workshop Tillfällen

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Steg 3 - Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt (Onlinekurs)

 Innehåll

 • Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen.
 • Genom subdoshorna lär du redan nu att avläsa och tolka din egen puls.
 • Du får uppleva ljudvibbrationers helande kraft för olika områden inombords.

 Vägledare

   Susanne Montelius

 Längd

   Totalt: 6 Kapitel och 16 Avsnitt

 Workshop Tillfällen

 Plats

   School of Ancient Wisdom Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås

 Boende

  Gemensamt boende och mat på kursgården


Bokning av Workshops

Bokningen är gratis och sker via hemsidans bokningsformulär, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer eller boka plats via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.

Anmälan

Inloggningsuppgifter skickas efter kursavgiften på 4.200 kr för bara online grundkursen eller 7.200 kr för onlinekursen inklusive workshophelgerna är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Ett inbetalningskvittot över betald kursavgift mailas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.