Allmänt om Utbildningar


Skolans utbildningar är godkända och kvalitetssäkrade av Svenska Friskvårdsförbundet.


Under utbildningen ingår ett kostnadsfritt elevmedlemskap, som innehåller samma ansvars- och behandlingsskadeförsäkring som fullvärdiga medlemmar har. Det ger ett skydd när du praktiserar och övar på klienter.


Efter genomförd Utbildning finns det möjlighet att ansöka om ett fullvärdigt medlemskap hos SFVF.

 
Som medlem i förbundet kan du ansöka om stipendier och försäkra ditt företag.

Dokumentation

1.


Basen av strukturen i Hälsovägledarutbildningen och Grundutbildningen har utformats under 90-talet av Maivor Stigengreen och professor L M Singh som i många år har varit rektor för Ayurveda-institutionen vid BHU, Banaras Hindu University, ett av Indiens största universitet.

2.


School of Ancient Wisdom – Susanne Montelius mentor och utbildningsansvarig - har sedan 2006 fördjupat och uppdaterat utbildningsmaterial som nu är mer omfattande, har fler och längre kursdelar.


Utbildningens dokumentation kan användas som ett uppslagsverk under och efter utbildningen och är på svenska.

3.


Ayurveda Yogavägledar-utbildningen är en djupgående utbildning som förenar kunskapen mellan Ayurveda och Kundaliniyogans filosofi och praktiserande.


Utbildningen har en omfattande dokumentation på svenska med tydlig struktur som kan användas som uppslagsverk.