Om Skolan

Om Skolan

Vision

Skolan är en av de mest väletablerade Ayurvediska skolorna i Norra Europa som sprider kunskap och erfarenheter om Ayurveda och Yoga och är första valet för dig som vill utbilda sig inom Ayurveda och Yoga.


Mål

Skolans främsta mål är att du som kursdeltagare och/eller klient får kunskap och upplever alla fördelar med en Ayurvedisk livsstil. Med en välmående kropp, balanserat sinne och andligt medvetande kommer du att entusiasmera andra att finna sin hälsa och kunna leva ett lyckligare liv.

Tillsammans kan vi sprida Ayurveda på ett naturligt sätt i generationer framåt.

Susanne Joy Montelius
Skolans Rektor - Mentor och Utbildningsansvarig
Inspiratör, Ayurvedisk Lärare och Terapeut,

Hälsovägledare och Internationell Kundalini Yogalärare

samt utbildad i Helande Ledarskap

Min önskan är att vara en livsinspiratör där vi tillsammans utforskar kunskap om livet genom ayurveda och yoga. Jag har sedan början av 2000-talet delat med mig av mina erfarenheter genom kurser, utbildningar, seminarier och retreater.


Jag är en integrerad del av mitt företag School of Ancient Wisdom som startade på Hallska Gården i Gränna under namnet Yantra Ayurveda AB. Jag började med att hålla Ayurvedaskolan Markaryds utbildningar 2006. En utbildningsform som har funnits sedan början av 90-talet. Kursstrukturen har utformats av Maivor Stigengreen i samråd med professor L M Singh, som i många år har varit rektor för Ayurveda-institutionen vid BHU, ett av Indiens största universitet.


Under årens gång har jag fördjupat och utvecklat kursmaterialet och skolan är sedan 2016 en fristående skola. School of Ancient Wisdom har alla sina utbildningar kvalitetssäkrade och godkända av Svenska Friskvårdsförbundet.


I augusti 2015 införskaffades Kursgården Gåvotomta i Adelöv utanför Gränna och all verksamhet har varit förlagd dit. Workshop dagarna kommer att fortsätta att vara på Gåvotomta om inget annat anges i inbjudan i Onlineportalen. Jag är både utbildningsansvarig, mentor och lärare under din utbildning.


Min Bakgrund

Jag utbildade hästar och ryttare första delen av mitt liv fram till en fallolycka från häst där min nacke skadades allvarligt och alla mina kroppsfunktioner kom ur balans. Mitt liv förändrades radikalt, från att varit extremt aktiv med mitt arbeta med hästar bl a som dipl. Hästmassör, terapeut och tränare. Sakta började jag inse att önskan om att kunna återgå till samma aktiva nivå som före olyckan var inte möjlig eller rimlig, livet måste ta en annan väg och inriktning.


Under min rehabilitering kom jag i kontakt med många olika alternativa terapeutiska inriktningar. Terapier som har hjälpt mig till en viss del, men jag fann inte det helhetstänkande som fick mig att skapa en optimal hälsa utifrån den situation jag befann mig i. Livet ledde mig till slut fram till Ayurveda och hem! En livskunskap och förståelse om vem jag är och vad som är bra för mig och möjligt i alla olika skeenden i livet med dess förändringar! För var dag på den visa Ayurvediska vägen gör den mig starkare kroppsligt och stabilare mentalt och mer själsligt förankrad.


Jag har sett det som en stor gåva att få delge livets livskunskap "ayurveda och yoga" till alla som sökt vägen till sin optimala hälsa och andliga utveckling. Det är med en enorm tacksamhet jag har fått vara och är Vägvisare till alla fantastiska deltagare. Deltagare som nu för vidare sin personliga kunskap och erfarenhet både privat och som Hälso- och Yogavägledare.


Hästar och djur är tillbaka i mitt liv! <3 Så nu delas utrymmet mellan varat med djuren och att fortsätta förmedla kunskapen om Ayurveda och Yoga 😊.


Önskar Dig Varmt Välkommen till vår skola för att fördjupa din kunskap om hur livet kan levas optimalt i samklang med jorden och alla dess invånare <3


Namaste Susanne